Etableringsråd

Det kan vara många frågor som snurrar i samband med en nyetablering. Vi i Oskarshamns etableringsråd vill finnas där för dig och se till att vi gör det så smidigt som möjligt i din process mot en etablering.

Oskarshamn har en stark industritradition. Det finns stabila kedjor uppbyggda kring industrin och där kan vi vår grej. Vi har dessutom vuxit på handelssidan senaste åren och numera har vi ett relativt bra handelsindex sett till att vi är en industristad.

Vår litenhet i Oskarshamn kan vändas till att bli en storhet. Vi har nära till varandra, vi känner varandra och inte minst så behöver vi varandra. När förfrågningar kommer så gäller det att vara snabbfotad, lyhörd och att leverera. Och första dörren in är vårt etableringsråd. Gruppen består av de aktörer som är vanligast förekommande när det handlar om potentiella etableringar. Behöver vi ytterligare kompetens så lyfter vi in den i arbetet.

När det gäller kompetensfrågor har vi dessutom ett rekryteringsnätverk och träffar för nyinflyttade som är mycket värdefullt för tandemrekryteringar och hjälp att hitta hem i den nya staden.

För företag som redan finns kan det uppstå behov av andra verksamheter. Kanske har man en samarbetspartner som man jobbar nära med som man hellre hade sett finnas i sin geografiska närhet? Eller har man en önskelista över företag man skulle vilja se på hemmaplan?

Välkommen att höra av dig. Det är så mycket som kan hända över bara en enkel kopp kaffe!

Etableringsrådet

Etableringsrådet från vänster:
Johanna Wihl, näringslivschef Oskarshamns kommun
Mats Johansson, förvaltningschef Tillväxt- och näringslivskontoret
Katharina Hultgren, Atrinova Affärsutveckling
Göran Landenius, exploateringsstrateg Oskarshamns kommun
Sofie Gunnarsson, Attraktiva Oskarshamn AB

Spiros Toulikas, affärsutvecklare på SKB Näringslivsutveckling AB
Michal Ulatowski, Arbetsförmedlingen

Länk till kommunens sida: https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/naringsliv/driva-foretag—stod-och-rad/etablera-foretag/etableringsradet/

Länk till SKB NU: https://www.skb.se/det-har-ar-skb/organisation/  (rätta länken ligger nere nu dock)