Vår verksamhet

I vår verksamhet arbetar Attraktiva Oskarshamn AB för att utveckla Oskarshamn så att vi får fler besökare, invånare och investeringar till platsen.

Olika områden

Attraktiva Oskarshamn skall inom områdena besök, jobb, handla, leva och bo – initiera, inspirera, nätverka och påverka så att vi tillsammans skapar tillväxt, utveckling och attraktivitet. Med utgångspunkt från fakta, analys och god omvärldsbevakning skall vi lokalt, regionalt och nationellt kommunicera och marknadsföra platsens styrkor och möjligheter.

Vi har en dröm!

Vi kallar oss Attraktiva Oskarshamn vilket för många kan uppfattas provocerande eller utmanande. För oss som bor här är det ett löfte och en målsättning. Det handlar om att få mer fart på vår utveckling och tillväxt samt att arbeta med tydliga mål — bli lite kaxigare, våga ta för oss och sikta framåt med de möjligheter, kvaliteter och kunnande som finns i Oskarshamn. Vi tycker att hela regionens tillväxt är viktig och gläds med andras framgångar. Förhoppningsvis kan våra ambitioner även ge lite draghjälp till resten av regionen. Vi stänger inga dörrar utan vill samarbeta regionalt såväl som nationellt.

För att bli en stark region som kan locka såväl nya invånare som företag satsar vi på att marknadsföra våra styrkor. Vi hoppas också att Oskarshamnsbor, företag och andra aktörer ska känna stolthet och vara ambassadörer för vår plats. Det är här vi lever, bor och verkar. Det är här vi vill skapa världens bästa ställe att vara på. Här vill vi göra det goda livet möjligt, och här vill vi skapa goda förutsättningar för alla människor. Alla skall känna sig välkomna och alla skall känna delaktighet. Tillsammans skapar vi Oskarshamn, tillsammans bestämmer vi hur vår plats ska se ut i framtiden.