Nätverkande

Attraktiva Oskarshamn AB driver och utvecklar en mängd olika nätverk och mötesplatser med devisen att ”allt hänger ihop”. Vi startar även upp nya nätverk där behov uppstår. Allt fler oskarshamnare deltar i våra nätverk och ser dem som en stor resurs där de får stöd i sitt eget och organisationens utvecklingsarbete och samtidigt information om övergripande fakta. Idag kan du välja mellan 11 olika nätverk och mötesplatser, var hör du hemma? Och är det något som saknas? Hör av dig till oss!

Rekryteringssamverkan i Oskarshamn, RIO

Fyra gånger om året träffas representanter från företag i Oskarshamn som jobbar med personal och rekrytering för att diskutera rekrytering och kompetensbehov. Genom att träffas med jämna mellanrum kan vi få en förståelse för varandra och våra behov samt stadens behov av kompetens. Vi diskuterar arbetsmarknadsdagar och vad vi gemensamt kan göra för att locka till oss kompetens. Är du och din organisation intresserad av att delta i vårt nätverk för rekrytering, kontakta annelie@oskarshamn.com

Kalmarsundsregionen

Kalmarsundsregionen är ett samarbete mellan fem kommuner i Kalmar län. Projektet startade 2014 då Oskarshamn, Kalmar och Mönsterås insåg att vi bara har fördelar att dra nytta av om vi samarbetar i frågor gällande inflyttning och kompetensförsörjning. I dagsläget är det Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn och Torsås som ingår i samarbetet. Här hittar du vår hemsida där du kan läsa mer om projektet. För kontakt gällande Kalmarsundsregionen, mejla johan@oskarshamn.com

Johan i stensjö by

I Kalmarsundsregionen håller vi även samman ett regionalt HR-nätverk, Rekryteringsnätverk Kalmarsund. Vi träffas 4 gånger per år där värdskapet roterar på de olika organisationerna som är med i nätverket. Alla organisationer i regionen är välkomna att vara med, kontakta johan@oskarshamn.com för mer information om nästa träff.

Nätverk för fastighetsägare

Genom fastighetsägarnätverket samarbetar offentliga och privata fastighetsägare. Vi sätter strategier, prioriterar och genomför åtgärder för utveckling av Oskarshamns stadskärna i synnerhet och hela Oskarshamns bostadsutveckling.
Följande punkter finns på fastighetsägarnätverkets agenda: Nätverk för tillväxt och utveckling, förbättringar i den fysiska miljön, utveckla tätortens handel samt arbeta för utbyggd externhandel. 

Fastighetsägarnätverket jobbar också med nyetableringar för att förtäta och utöka handeln. Det är en viktig informationskanal i vårt etableringsarbete. Nätverket träffas ca sex gånger per år. Ansvarig är Sofie Gunnarsson och Jan Hardebrant. Nätverket drivs i nära samarbete med Oskarshamns kommun.

Företag som är med och finansierar nätverket är EA Fastigheter AB, Byggebo AB, SBB Norden AB, Kuststaden Projektutveckling AB, Ekstaden AB, Coop Oskarshamn Ekonomisk Förening, Be-Ge Fastigheter AB, Fastokraten AB, BJC Group samt PS Scandinavia.

Etableringsråd

Det kan vara många frågor som snurrar i samband med en nyetablering. Därför finns i Oskarshamns kommun ett etableringsråd som vill finnas där för dig och se till att vi gör det så smidigt som möjligt i din process mot en etablering.

Läs mer om etableringsrådet och deras arbete här.

Besöksnäringen i Oskarshamn, BIO

Vi samlas två gånger per år och pratar om hur vi tillsammans kan utveckla besöksnäringen i hela kommunen, på plats finns representanter från kommunen och många av våra besöksmål. Är du engagerad i besöksnäringen och vill vara med nästa gång vi ses ska du skicka ett mejl till johan@oskarshamn.com. Mer om hur vi jobbar med besöksnäringen hittar du här.

Äldre par håller hand i centrum

Transportörerna

Oskarshamns transportföretag träffas två-tre gånger per år. Syftet med träffarna är att ge företagen möjlighet att diskutera aktuella frågor och problem med kommunledningen. Exempel på ämnen som under årens lopp funnits på agendan är av- och påfarterna till E22, logistikcenter på Kvastmossen, förändringar vad gäller efterfrågan på transporter med mera. På mötena medverkar alltid kommunledningen och kommunstyrelsens ordförande. Ansvarig på Attraktiva Oskarshamn AB är Jan Hardebrant.

Handel Oskarshamn

Attraktiva Oskarshamn AB, samarbetar med föreningen Handel Oskarshamn för att utveckla handeln i Oskarshamn så att du som kund ska få ett ännu rikare utbud och erbjudas trevliga shopping-, mat- och skönhetsupplevelser, både i centrum och på våra externa handelsområden. Tillsammans brinner vi för att Oskarshamns handel ska bli ännu trevligare och mer trivsam.

Vår centrumledares uppgift är att samverka med stadens alla aktörer; näringsliv, medlemmar, kommun och föreningar. Det långsiktiga målet är att verka för att utbudet, tillgängligheten och servicen gör så att fler väljer att ”handla på hemmaplan”. Har du frågor kring Handel Oskarshamn, kontakta mattias@oskarshamn.com

Välkomna nyinflyttade

För nyinflyttade i Oskarshamn erbjuder vi träffar cirka en gång i månaden. Under träffarna får du som nyinflyttad möjlighet att träffa andra nyinflyttade, tips på aktiviteter och annat man som ny i en stad behöver veta.

Är du nyinflyttad? Eller känner du någon som du vill tipsa om dessa träffar? Kontakta amanda@oskarshamn.com via henne kan du få upp ögonen för bra mötesplatser och nätverk i din nya kommun.

Nollsjutrettio Oskarshamn – mötesplats för vårt näringsliv

Oskarshamn nollsjutrettio är ett nätverk anpassat för lokala företagare.

Fyra gånger om året arrangeras Oskarshamn nollsjutrettio. En frukostklubb där det vid varje tillfälle är olika teman med utvalda gäster och en tillhörande panel.

Vi träffas på Restaurang Fingerkroken mellan kl 7.30-9.00 och samtalar om aktuella ämnen och utvecklingen av det lokala näringslivet. En perfekt mötesplats och nätverk för mingel, kunskap och inspiration.

Självklart finns representanter för kommunledningen på första parkett och vår moderator är Sofie Gunnarsson som håller ihop trådarna med glimten i ögat.

Femtontrettio Oskarshamn

Det finns en mängd frågor en som företagare måste hålla sig informerad och uppdaterad kring. Attraktiva Oskarshamns medlemmar bjuds löpande in till informationsmöten som kretsar kring offentlig upphandling, skatteregler, arbetsmarknad m.m. Här tar vi gärna inspel från våra medlemmar. Hör av dig om du har några idéer för ämnen.