Bli medlem

Vi välkomnar …

… såväl stora som små företag att bli medlem. Våra medlemmar finns inom såväl handel, industri som tjänstesektorn. Attraktiva Oskarshamn AB arbetar för att utveckla Oskarshamn så att vi får fler besökare, invånare och investeringar till platsen. Vi har ett nära och utvecklat samarbete med övriga lokala och regionala näringslivsorganisationer. Bland våra medlemmar finns också Oskarshamns kommun, ALMI Företagspartner och Arbetsförmedlingen.

Vår huvuduppgift är att stärka Oskarshamns attraktivitet, skapa utveckling och bidra till tillväxt. Med samlade insatser ökar förutsättningarna för såväl kommunen som helhet som för den enskilda individen. Med utgångspunkt från fakta, analys och god omvärldsbevakning skall vi lokalt, regionalt och nationellt kommunicera och marknadsföra platsens styrkor och möjligheter. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår verksamhet och om hur du blir medlem.
Som medlem betalar man två avgifter. En medlemsavgift till ägarföreningen Attraktiva Oskarshamn Ek Förening och en serviceavgift till Attraktiva Oskarshamn AB där merparten av den operativa verksamheten hanteras.

För att bli medlem gäller följande avgifter:
Medlemsavgifter till ägarföreningen Första året betalas en medlemsinsats som varierar beroende på företagets storlek: 
1-25 årsanställda: 200 kr
26-500 årsanställda: 500 kr
>500 årsanställda: 1000 kr
Från och med år 2 betalas en medlemsavgift som är 200 kr per företag.
Medlemsavgift till servicebolaget, Attraktiva Oskarshamn AB Avgiften till servicebolaget debiteras föreningarnas medlemmar i enlighet med bolagets budget. Från och med år 2017 är serviceavgiften 400 kronor per anställd och år. Dock lägst 1000 kr. Företagets ägare räknas här som anställd.

Om du tillhör handel, hotell eller fastighetsägare så har vi särskilda avtal för er. Om du bedriver sådan verksamhet kommer du att kontaktas av oss efter ansökan om medlemskap.