Om Attraktiva Oskarshamn AB

Attraktiva Oskarshamn AB är ett servicebolag som ägs av drygt 160 lokala företag via den ekonomiska föreningen Attraktiva Oskarshamn ek. för.


Vår huvuduppgift är att stärka Oskarshamns attraktivitet och bidra till utveckling och tillväxt. Oskarshamn ska inte gå obemärkt förbi. Ingen ska missa Oskarshamn som ett vackert och varierat besöksmål, fördelarna med att bo här eller att det här kan vara den rätta platsen för en investering. Den operativa modellen för vårt arbete kallar vi för ”Allt hänger ihop” och vi är övertygade om att alla – invånare, näringsliv, föreningsliv, kommun och organisationer kan bidra till platsens attraktivitet.

I dag tävlar Oskarshamn många gånger mot hela världen när vi ska locka till oss nya invånare och företag som är viktiga för platsens tillväxt — och platser som är aktiva och bäst kan kommunicera sina konkurrensfördelar sitter i förarsätet. De som är tysta och inte handlar hamnar ofta på efterkälken. Med Oskarshamns övergripande mål om befolkningstillväxt som utgångspunkt, 30 000 invånare år 2030, önskar vi att alla är med och formar varumärket Oskarshamn. Genom att samla oss kring värden som är förankrade i vår historia, våra unika förutsättningar och vår vision, skapar vi en tydligare bild av Oskarshamn. Skälen till arbetet är flera…

Vill du och ditt företag också bli medlemmar och delta i vårt arbete anmäl intresse här