Boende

Beskrivning av vårt jobb kring boende

Det är alltså hemmet, det egna huset eller lägenheten, som vi syftar på när vi talar om att bo och boende. Målgruppen för Attraktiva Oskarshamn AB är primärt invånarna i vår kommun; människorna som har valt att leva och arbeta i Oskarshamn. Intressenterna kring boendefrågorna är betydligt fler. Det är fastighetsägare som svarar för bostadsutbudet, näringslivet som behöver boendemöjligheter till arbetskraften. En annan parameter är att även de offentliga arbetsgivarna som behöver attraktiva boendealternativ för att kunna rekrytera nya medarbetare till vår region. Det vill säga ytterligare en anledning att jobba med frågan.

Strategier för bo och leva

Ett av våra mål i verksamheten är att nettoinflyttningen till Oskarshamn ska öka. Detta gör vi genom att skapa förutsättningar för ökad nyproduktion av bostäder. En annan viktig del är att ha en tät dialog med kommunens samhällsbyggnadskontor och samarbeta i vårt etableringsråd. För att få en dynamisk utveckling lämnar vi konstruktiva synpunkter på aktuella planförslag samt att vi gör insatser för att inspirera fastighetsägare till produktion av lägenheter.
Bolaget verkar för att lägenhetsutbudet ska vara anpassat för presumtiva målgrupper. Vi vill också ha en bra balans vad gäller upplåtelseformer (hyres-, respektive bostadsrätter). Arbetet bedrivs i nära samverkan med kommun, berörda företag och aktörer.

Nätverk för fastighetsägare

Ett par gånger om året träffas vårt Fastighetsägarnätverk som består av privata och offentliga fastighetsägare. Vi har också kommunala politiker och tjänstepersoner representerade i nätverket. Vilket gör att vi har alla viktiga delar för att jobba med bostadsutveckling på plats.

Varje år sätter vi en gemensam agenda för vilka prioriteringar nätverket ska ha. Jobbet med att jobba efter prioriteringar och uppföljningar av dessa är en förutsättning för att nätverket ska vara riktigt starkt. Jobbet görs tillsammans med kommunen samt de privata fastighetsägarna. Det är platsutvecklare Sofie Gunnarsson som är ansvarig för nätverket. Har du en idé? Eller är du fastighetsägare och vill vara med i nätverket? Hör gärna av dig till sofie@oskarshamn.com.

Objektvision.se

Tack vare ett avtal som Oskarshamns kommun slutit samarbetar vi med Objektvision.se – Sveriges största marknadsplats för kommersiella lokaler, fastigheter och mark. Detta gör vi för att hjälpa fastighetsägare och företag att etablera sig i Oskarshamns kommun. Samarbetet innebär att du som fastighetsägare eller företagare kostnadsfritt kan annonsera dina kommersiella objekt på Objektvision.se genom vårt kommunavtal. 

Här är lediga objekt på Objektvision.se, i Oskarshamn just nu.

Händer på tangentbord

Svenska Stadskärnor

Attraktiva Oskarshamn är medlemmar hos nationella organisationen Svenska Stadskärnor. Genom den organisationen samarbetar vi kring frågor som har med stadens utveckling att göra. Detta är en viktig pusselbit i jobbet med boende och bostäder, framförallt i centrala Oskarshamn.

Sofie Gunnarsson jobbar på Attraktiva Oskarshamn AB

Vill du veta mer om hur vi jobbar med boende? Kontakta då:

Sofie Gunnarsson
sofie@oskarshamn.com
070-626 87 91