Nyheter

Stöd till uteservering

Publicerad den 10 februari, 2021

Nu gör vi det både enklare och helt kostnadsfritt för dig som driver restaurang eller café i Oskarshamn att ordna uteservering.

Attraktiva Oskarshamn AB har fått i uppdrag av Oskarshamns kommun att göra insatser för att stödja handel och restauranger under Corona-pandemin. Eftersom en uteservering kan vara ett sätt som underlättar för restaurang-och caféverksamheter så erbjuder vi nu intresserade restauranger och caféer att ansöka om polistillstånd kostnadsfritt. Ett sådant polistillstånd gäller under två år.

För att ytterligare underlätta användandet av allmänplats-mark (gata/torg) har kommunen tagit beslut om att slopa avgiften för upplåtelse av mark fram till den 31 december 2021. Det som krävs är ett tillstånd från Polismyndigheten.

Mer information om polistillståndet som krävs finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/uteservering-e-tjanst/. Där gör du även ansökan för tillståndet.

Erbjudandet om stöd riktar sig till alla verksamheter inom restaurang och café i Oskarshamns kommun och innebär att företag får ersättning för kostnaden för polistillståndet. Kravet för att få ersättning för kostnaden är att tillståndet blivit godkänt av Polismyndigheten.

Restaurang eller café som fått ersättningen utbetald ska etablera uteserveringen senast den 31 maj 2021. Om det inte uppfylls kommer bidraget återkrävas.

Ansökan ska göras till Polismyndigheten senast den 31 mars. Kontakta Johan Sjöstrand på Attraktiva Oskarshamn AB om du är intresserad av att dra nytta av erbjudandet.

Ersättningen betalas ut till verksamheten genom att en faktura skickas till Attraktiva Oskarshamn med polistillståndet som bilaga till fakturan. Fakturauppgifter ges i samband med kontakt mellan verksamheten och Attraktiva Oskarshamn AB.

Kontaktuppgifter för frågor och utbetalning:
Johan Sjöstrand
Attraktiva Oskarshamn AB
072-500 81 72
johan@oskarshamn.com