Beviljade ansökningar

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Oskarshamn, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar, med säte i Oskarshamns kommun.

Viktiga parametrar vid tilldelning av medel är föreningens egeninsats och hur många som kommer att få del av insatsen, utöver föreningens egna medlemmar. Det är en fördel om det är något som sätter Oskarshamn på kartan och bidrar till ökat antal besökare till kommunen.

Omgång 1 – 2020 (25 mars)

Föreningen Hobby & Fiske
Föreningen Hobby & Fiske beviljas ett bidrag för att arrangera en tvådagars, årligen återkommande abborrtävling för svenska och europeiska sportfiskare. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, attraherar besökare samt sätter Oskarshamn på kartan för sportfiskare både inom och utanför Sveriges gränser. 

IF Ariel
Attraktiva Oskarshamns föreningsstyrelse beviljar IF Ariels Marknadskommittés ansökan, för att arrangera en marknadsmässa med temaområden: Sport & Fritid, Bygg & Trädgård, Häst & Hund samt Jakt & Fiske. Satsningen bidrar till att attrahera fler besökare och utvecklar Kristdalabygden som besöksmål.

Oskarshamn Prideförening
Attraktiva Oskarshamns föreningsstyrelse beviljar Oskarshamn Prideförenings ansökan, för att arrangera en Pridevecka i Oskarshamn, med föreläsningar, utbildningar, musikevenemang och konst. Satsningen bidrar till att öka mångfalden i Oskarshamn, attraherar fler besökare samt utvecklar Oskarshamn som besöksmål. 

Stångehamns Stugförening
Stångehamns Stugförening beviljas ett bidrag för markering av leder samt framtagande av karta och skyltar, för att fler ska upptäcka vandringslederna på ön och komma ut i skärgården. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål samt attraherar fler besökare till Stångehamn.

Omgång 3 – 2019 (6 dec)

Oskarshamns Padelklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Padelklubbs ansökan till en klubblokal som spelare, åskådare samt besökare till lekplatsen och det planerade aktivitetsområdet på Norra kajen kan nyttja. Satsningen bidrar till att öka attraktiviteten i det nya området på Norra kajen i Oskarshamn.

Oskarshamns AIK
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns AIK:s ansökan för att vidareutveckla projektet OAIK BOYS. Satsningen ger ungdomar i Oskarshamns kommun en samlingsplats för umgänge. Bidraget från Föreningslyftet ska gå till den samhällsbärande delen av projektet, som läxläsning, aktivitetskvällar och andra fritidsaktiviteter.

Oskarshamns Teaterförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Teaterförenings ansökan för att genomföra vandringsdramat ”Kartan över oss”. Satsningen, som är en riksteaterproduktion, kommer att vidareutveckla och komplettera befintligt kulturliv i Oskarshamn. Både invånare och besökare till Oskarshamn kommer kunna ta del av satsningen.

Museiföreningen Hård Klang
Museiföreningen Hård Klang beviljas bidrag för att vidareutveckla föreningens kurser i stenhuggeri i Vånevik, så att kurserna håller en hög kvalitet samt blir återkommande och självfinansierande. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar platsens attraktivitet och attraherar besökare till kommunen.

Oskarshamns Kanotklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Kanotklubbs ansökan till en större och mer ändamålsenlig brygga. Satsningen är nödvändig för att föreningen ska kunna vidareutveckla sin verksamhet, som genererar aktiviteter till målgrupper utöver de egna föreningsmedlemmarna. Bryggan används även av badgäster och turistande kanotister.

Craftstaden IBK
Craftstaden IBK beviljas en förlustgaranti för att arrangera en tredagars innebandycup för spelare med funktionsvariationer. Cupen anordnas för första gången och riktar sig till en ny målgrupp med ambitionen att bli årligen återkommande. Den genererar besökare och bidrar till Oskarshamns attraktivitet.

Omgång 2 – 2019 (30 sep)

SOK Viljan
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan, för att vidareutveckla friskvårdsprojektet Hittaut. Vidareutvecklingen innebär att konceptet kan drivas vidare ytterligare två år samt att Hittaut kartan kompletteras med fler områden. Satsningen vänder sig till samtliga boende i Oskarshamns kommun och bidrar till att öka platsens attraktivitet.

Oskarshamns Cykelklubb
Oskarshamns Cykelklubb beviljas bidrag, för att anlägga mountainbikeleder i Kronoparken. Satsningen är en del i projektet Biking South East. Den ökar utbudet av cykelbara leder, bidrar till den växande outdoor-turismen samt ökar platsens attraktivitet.

Skogens IF
Skogens IF beviljas bidrag för att arrangera SM i 3D-bågskytte 2020. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamns kommun, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Omgång 1 – 2019 (21 mars)

Bråbygdens Intresseförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bråbygdens Intresseförenings ansökan, för att vidareutveckla vandringslederna i Bråbygden. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Oskarshamns BBK
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns BBK:s ansökan, för att arrangera den nya OS-grenen 3×3 Basket. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Fårbo Fotbollsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Fårbo Fotbollsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, vid Riavallen i Fårbo. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Bockara Aktivitetsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bockara Aktivitetsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, i form av vindskydd med bänkar och grill, i anslutning till Bockaras pulkabacke. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Bockaras mötesplatser samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare. Den nya aktivitetsytan ska kunna användas året om.

Misterhults Hembygdsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Misterhults Hembygdsförenings ansökan, för att bygga en ny evenemangsplats i Misterhult. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Misterhults mötesplatser samt att öka bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Oskarshamns Teaterförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn anser att Oskarshamns Teaterförenings ansökan för nya former av scenkonst, är intressant. Styrelsen bifaller ansökan under förutsättning att Oskarshamns Teaterförening skickar in en mer detaljerad beskrivning av aktiviteten.

Motionsgårdens Intresseförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Motionsgårdens Intresseförening ansökan. Medlen ska användas till inköp av snösamlare för att förbättra föreningens kapacitet att göra skidspår. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar platsens attraktivitet, för både boende och besökare.

SOK Viljan
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller SOK Viljans ansökan, för att vidareutveckla befintlig skidanläggning. Satsningen gör det möjligt för föreningen att anordna och bjuda in till skidtävlingar. Vilket bidrar till att utveckla idrottsturismen, samt lockar fler besökare till Oskarshamn.

Oskarshamns Ridklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Ridklubbs ansökan, för att vidareutveckla befintlig anläggning så att ryttare med funktionsnedsättning kan träna och tävla. Satsningen gör det möjligt för föreningen att anordna och bjuda in till träningar och tävlingar inom parasport. Vilket bidrar till att utveckla idrottsturismen, samt lockar fler besökare till Oskarshamn.

Kristdala Samhällsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Kristdala Samhällsförenings ansökan, för att arrangera utomhusbio i Kristdala. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

IFK Oskarshamn
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar IFK Oskarshamns ansökan, för att skapa ett nytt valborgsfirande i Oskarshamns hamn. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar platsens attraktivitet, för både boende och besökare.
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn vill i samband med beviljande av medel att IFK Oskarshamn tänker nytt kring valborgsevenemanget.

Omgång 2 – 2018 (15 oktober)

Wild Kingdom Cheerleadingclub

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Wild Kingdom Cheerleadingclubs ansökan till ett fullgolv, så att föreningen kan arrangera Smålandscup, distriktsmästerskap och andra större tävlingar. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun, både tävlingsdeltagare och publik.

Omgång 1 – 2018 (19 mars)

Döderhults Pistolskytteförening

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Döderhults Pistolskytteförenings ansökan för att bygga ett nytt skjutområde med landslagsstandard, så att föreningen kan arrangera nationell landskamp mellan Sverige, Danmark och Norge 2019. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Fårbo Fotbollsförening

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Fårbo Fotbollsförenings ansökan för att anlägga boulebanor vid föreningens anläggning i Fårbo. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar bygdens attraktivitet, både för boende och besökare.

Museiföreningen Hård Klang

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Museiföreningen Hård Klangs ansökan för att arrangera kurser i stenhuggeri i Vånevik. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar platsens attraktivitet och attraherar besökare till kommunen.

Oskarshamns Segelsällskap

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Segelsällskap ansökan för att arrangera en återkommande kvalificeringstävling för division 1 till allsvenskan. Tävlingarna kommer att ske i inre hamnen i Oskarshamn. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamnsbygdens Fågelklubb ansökan för att utveckla och tillgängliggöra Målsjön för turister och kommuninvånare. Satsningen bidrar till att sätta Oskarshamn på fågelskådarkartan samt utvecklar platsen som besöksmål och ökar dess attraktivitet. 

Föreningen Radio Oskarshamn

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Föreningen Radio Oskarshamns ansökan. Bidraget ska gå till införskaffning av utrustning så att föreningen kan sända liveradio utomhus samt arrangera DJ-shows på lokala scener i kommunen. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet och vänder sig till både boende och besökare. 

Roqueclub

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Roqueclubs ansökan för att under 2018 arrangera en konsertserie i Oskarshamn. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet och vänder sig till både boende och besökare.

Omgång 2 – 2017 (20 oktober)

Oskarshamnsrevyn

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamnsrevyns ansökan för att anordna en högkvalitativ lokalrevy i Oskarshamn under våren 2018. En lokalrevy bidrar till att öka platsens attraktivitet för både boende och potentiella hemvändare.

Hjortbergets Skidklubb

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Hjortbergets Skidklubbs ansökan för att anlägga ett nytt, modernt liftsystem. Satsningen är en del av föreningens ambition att skapa regionens bästa skidanläggning. Det bidrar till platsens attraktivitet och attraherar fler besökare.

Oskarshamns Schacksällskap

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Schacksällskaps ansökan för att anordna årligen återkommande uteschack. Satsningen bidrar till en levande stadskärna och därmed till platsens attraktivitet.

Oskarshamns Tennisklubb

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Tennisklubbs ansökan för att byta underlag i tennishallen där en av banorna får permanenta linjer för badminton och miditennis. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet och attraherar fler besökare.

Omgång 1 – 2017 (17 mars)

Mörtfors Samhällsförening

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Mörtfors Samhällsförenings ansökan för att bygga en arena för musik och kultur i Mörtfors. Satsningen bidrar till att utveckla Mörtfors samt att öka bygdens attraktivitet både för boende och besökare.

Sodalitas

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Sodalitas ansökan för att arrangera och genomföra tävlingen Blåkulla Swimrun. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Oskarshamns Padelklubb

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Padelklubbs ansökan för att anlägga en padeltennisbana samt introducera sporten i Oskarshamn. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet och attraherar fler besökare.

Pelargon Oscar

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Pelargon Oscars ansökan för att vidareutveckla Pelargondagen. Trädgårdsföreningar från hela Norden bjuds in, vilket innebär att satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrums ansökan för att arrangera en utställning för släkt- och hembygdsforskare. Släkt- och hembygdsforskare från hela sydöstra Sverige bjuds in, vilket innebär att satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Rödsle BK

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Rödsle BK ett bidrag för att vidareutveckla Veterancupen genom att få allsvenska lag att delta. Satsningen bidrar till att göra cupen mer attraktiv, ökar platsens attraktivitet samt attraherar fler besökare.

Oskarshamns Segelsällskap

Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns segelsällskaps ansökan. Dels för att tillgängliggöra föreningens klubblokal för fler besökare, men också för att vidareutveckla gästhamns- och tävlingsverksamheten. Satsningarna bidrar till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet samt attraherar fler besökare.

Omgång 2 – 2016 (7 oktober)

Marsö Byalag

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Marsö Byalags ansökan för att skapa en ny farled och därmed göra Marsö och skärgården runtom mer tillgänglig för besökare. Satsningen bidrar till att utveckla Misterhults skärgård som besöksmål samt att öka antalet båtturister till Oskarshamns kommun.”

Wild Kingdom Cheerleadingclub Oskarshamn

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Wild Kingdom Cheerleadingclub Oskarshamns ansökan om bidrag för redskap i form av Airtrack och mattor. Cheerleading är en ny sport i Oskarshamn, satsningen bidrar därför till att öka platsens attraktivitet och fritidsutbud för ungdomar.”

SOK Viljan

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan för att arrangera Ungdoms SM i orientering 2019. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.”

SOK Viljan

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan för att genomföra projektet ”Hitta ut”. Satsningen vänder sig till samtliga boende i Oskarshamns kommun och bidrar till platsens attraktivitet.”

Oskarshamns Internationella Kvinnoförening, OliviA

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Internationella Kvinnoförening, OliviAs ansökan för att arrangera en internationell mötesplats i Oskarshamn. Kvinnoföreningar från hela södra Sverige bjuds in, vilket innebär att satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.”

Omgång 1 – 2016 (16 mars)

Föreningen OSDK Calypso

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen OSDK Calypsos ansökan för projektet ”Inventering och dokumentation av vrak i Oskarshamn och dess närområde”. Projektet sträcker sig över flera år och kommer att locka dykare och marinarkeologer från Sverige och andra länder. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt lockar nationella och internationella besökare.”

Föreningen Oskarshamns Golfklubb

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Golfklubb ett bidrag för att anlägga en korthålsbana för funktionshindrade, bygga upp en kommitté för Handigolf samt arrangera tävlingar och träningsläger för Handigolf. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, lockar fler besökare samt ökar platsens attraktivitet.”

Våneviks Samfällighetsförening

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Vånevik Samfällighetsförenings ansökan om att sammankoppla de två besöksmålen Gloet och Hård Klang med en gångstig. Satsningen tillgängliggör och ökar platsens attraktivitet samt bidrar till att utveckla Vånevik som besöksmål.”

Föreningen Hobby & Fiske

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Hobby & Fiskes ansökan att arrangera en årligen återkommande tvådagarstävling för svenska och europeiska sportfiskare. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan för sportfiskare både inom och utanför Sveriges gränser.”

Föreningen Magasinets Vänner

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Magasinets Vänner ansökan om att vidareutveckla och utöka aktivitetsytorna vid Fallebo Gård. Satsningen tillgängliggör och ökar platsens attraktivitet samt bidrar till att utveckla Fallebo Gård som besöksmål.”

Oskarshamns Sjöfartsförening

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Sjöfartsförenings ansökan om att digitalt tillgängliggöra och marknadsföra kommunens sjöfartshistoria, samt arrangera utställningar. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet, lockar besökare samt sätter Oskarshamn på kartan.”

Omgång 2 – 2015 (16 oktober)

Kristdala Samhällsförening
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Kristdala Samhällsförenings ansökan för att utveckla en aktivitetsyta på Dämmen. Satsningen bidrar till att utveckla Kristdala samt att öka bygdens attraktivitet både för boende och besökare.”

Oskarshamn Concert Band
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamn Concert Bands ansökan för att arrangera en internationell festival med kulturella inslag från olika länder. Festivalen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun. ”

Skogens IF Korsvägen
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Skogens IF Korsvägens ansökan till Föreningslyftet. Skogens IF Korsvägen beviljas bidrag för att utveckla föreningens anläggning så att föreningen kan arrangera nationella och nordiska tävlingar för tavelskytte. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Omgång 1 – 2015 (15 april)

Bråbygdens Intresseförening
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bråbygdens Intresseförening ett bidrag för att bygga en paviljong med syfte att vidareutveckla och skapa evenemang i Bråbo. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt lockar flerbesökare till Bråbygden.”

Föreningen Gamla Oskarshamn
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Gamla Oskarshamns ansökan för att vidareutveckla föreningens verksamhet med en lokal radiostation på internet. Styrelsen ställer sig positiv till Gamla Oskarshamns planer att lyfta fram lokala röster, föreningar och band samt bevaka och sända många av de evenemang som arrangeras i kommunen. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamns kommun på kartan.”

Brädholmen Event
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Brädholmen Events ansökan för att sätta upp en Bellmaninspirerad musikalisk komedi. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som evenemangsplats, att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Oskarshamns Motorbåtklubb
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Motorbåtsklubb ett bidrag för att vidareutveckla offshore race konceptet samt att arrangera VM i tre VM-klasser. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamns kommun på kartan.”

Omgång 2 – 2014 (16 oktober)

Museiföreningen Hård Klang
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Museiföreningen Hård Klangs ansökan för att, med hjälp av digitalisering och QR-koder, tillgängliggöra besöksmålet Vånevik för fler besökare. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Oskarshamns MSK
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns MSK:s ansökan för att arrangera SM i motocross för juniorer 2015. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Oskarshamns Squashklubb
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oscarshamns Squashklubbs ansökan för att bygga två squashbanor i anslutning till Oskarshamns tennishall. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Våneviks Samfällighetsförening
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Våneviks Samfällighetsförenings ansökan för att vidareutveckla och göra Gloet i Vånevik till en attraktiv plats för boende och besökare. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamn.”

Omgång 1 – 2014 (24 april)

Björnhults IF
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Björnhult IF:s ansökan för nysatsningen på semesterboende. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Björnhult.”

Föreningen Källströmsgården
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Föreningen Källströmsgårdens ansökan för att tillgängliggöra Källströmsgården för fler människor. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Oskarshamns AIK
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns AIK:s ansökan för att skapa attraktiva matcharrangemang och en mötesplats vid arenan. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamnskommun.”

Rödsle BK
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Rödsle BK:s ansökan för att göra Rödsle Cup mer attraktiv för både deltagande lag, medföljande familjer samt publik. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka flerbesökare till Oskarshamns kommun.”

IOGT/NTO
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar IOGT/NTO:s ansökan för att tillgängliggöra Getholmen för fler människor. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamn.”

Oscarshamns Trädgårdsförening
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oscarshamns Trädgårdsförenings ansökan för att arrangera föreläsningar av trädgårdsexperter samt att bjuda in trädgårdsföreningar till Oskarshamn. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamn.”

Oskarshamns MSK
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns MSK:s ansökan för att arrangera ungdoms SM 2015. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Omgång 3 – 2013 (11 november)

Figeholms Samhällsförening
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Figeholms Samhällsförenings ansökan att tillgängliggöra Höganäslokalen för fler människor. Satsningen gör det möjligt att driva verksamhet på landsbygden samt bidrar till att locka fler besökare till Figeholm.”

Motionsgårdens Intresseförening
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Motionsgårdens Intresseförenings ansökan. Medlen ska användas till inköp av skoter och spårmaskin för att vidare utveckla och utöka skidområdet Havslätt/Ekebo/Rotvik samt anlägga skatebanor för fristilsåkning. Satsningen bidrar till ett attraktivare skidområde som fler människor kan ta del av.”

Oskarshamns Golfklubb
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Golfklubbs ansökan om att arrangera SM i Speedgolf 2014. SM i Speedgolf bidrar till att sätta Oskarshamn på kartan samt att dra besökare till Oskarshamns kommun.”

Oskarshamns Golfklubb
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Golfklubbs ansökan att tillgängliggöra golfanläggningen Skorpetorp för fler människor. Satsningen bidrar till att dra fler besökare till Oskarshamns kommun.”

Oskarshamns Teatersällskap
”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Teatersällskaps ansökan för att sätta upp teaterpjäsen Saltkråkan.”

Omgång 2 – 2013 (19 september),

Oskarshamn Concert Band

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamn Concert Bands ansökan att genomföra projektet ”Unga Symfoniker” som syftar till att få fler ungdomar att fortsätta musicera efter musikskolans slut, vilket i sin tur ökar kulturutbudet i Oskarshamn.”

Tjuståsa Byalag

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Tjuståsa Byalags ansökan för att komplettera Bystugan med multimediautrustning. Satsningen möjliggör byalagets ungdomssatsning på landsbygden samt bidrar till att locka flerbesökare till Tjuståsa.”

IK Tuna Södra

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar IK Tuna Södras ansökan för att tillgängliggöra Ishults Bygdegård Sjövik för fler människor. Satsningen gör det möjligt att driva verksamhet på landsbygden samt bidrar till att locka flerbesökare till Ishult.”

Friluftsfrämjandet Oskarshamn

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Friluftsfrämjandet Oskarshamns Lokalavdelnings ansökan till utveckling av Hjortbergets storstuga. Detta för att möta den utökning av antalet besökare som förväntas i samband med föreningens utvecklingsprojekt, med målsättning att förbättra möjligheterna till skidåkning samt skapa förutsättningar för åretruntverksamhet i anläggningen.”

Oskarshamns Sjöfartsförening

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Sjöfartsförenings ansökan för byggandet av ett skut skrov med mast och segel i syfte att skapa ett landmärke och en mötesplats i Oskarshamns inre hamn.”

Oskarshamn Big Band

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamn Big Bands ansökan för att öka kulturutbudet i Oskarshamn genom att erbjuda konserter med kända och erkänt duktiga artister.”

Omgång 1 – 2013 (17 juni)

Föreningssteget 

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Föreningsstegets ansökan att genomföra aktiviteten ”Blås Grönt med Föreningssteget”.”

Hamnfestivalen 

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Hamnfestivalens ansökan för att öka attraktionsvärdet i talangtävlingen.”

Hjortbergets Skidklubb

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Hjortbergets Skidklubbs ansökan för föreningens utvecklingsprojekt, med målsättning att förbättra möjligheterna till skidåkning samt skapa förutsättningar för åretruntverksamhet i anläggningen.”

Kristdala Samhällsförening

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Kristdala Samhällsförenings ansökan för att rusta upp och försköna torget i Kristdala, i enlighet med föreningens ansökan.”

Lovewell Institute

”Föreningsstyrelsen, Attraktiva Oskarshamn, beviljar Lovewell Institute – Sveriges ansökan för att anordna musikalworkshops för barn och ungdomar från Sverige, USA och andra länder, under tiden 15 juli – 4 augusti 2013.”

Misterhults Intresseförening

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Misterhults Intresseförenings ansökan för att genomföra simborgarkväll vid Fårbosjön och kanotdag.”

Oskarshamns Basketbollklubb

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar OBBK:s ansökan för att genomföra projekten ”Lördagshäng” och ”Gymnasiemotion” 2013.”

Oskarshamns Simsällskap

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Simsällskaps ansökan för att genomföra Sommarsimskola 2013.”

Pelargon Oscar

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Pelargon Oscars ansökan för att genomföra Pelargondagen 2013.”

SOK Viljan

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan för att arrangera Smålandskaveln i orientering 2013.”