Nyheter

Turistinformationen utvecklas

Publicerad den 30 mars, 2021

Trenden de senaste åren är att antalet besökare på turistinformationer i Sverige har minskat. Med anledning av det har flera destinationer runt om i landet valt att stänga sina besöksmottagningar och satsa på mobila lösningar. Nu genomför Attraktiva Oskarshamn denna utveckling av turistinformationen i Oskarshamn.

Turistinformationen i Oskarshamn drivs av Attraktiva Oskarshamn AB på uppdrag av Oskarshamns kommun, med syfte att informera besökare och invånare om vad som finns att uppleva i kommunen. Från och med den 1 april utvecklas arbetet till att vara mer fokuserat på digital tillgänglighet och certifierade fysiska InfoPoints.

Under högsäsongen sommartid kommer turistinformationen att befinna sig på olika platser runt om i kommunen med hjälp av bil och lådcykel. Istället för att besökarna ska ta sig till turistinformationen på Flanaden i Oskarshamns centrum, så kommer turistinformationen till besökarna på besöksmålen.

Johan Sjöstrand på Attraktiva Oskarshamn

Vi ser tydligt under de senaste åren innan pandemin att antalet besökare minskar i turistinformationen. Det beror till stor del på att besökarna finner informationen digitalt, men även att de vill ha information på plats där de befinner sig.

Johan Sjöstrand, platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn AB.

I nuläget har Attraktiva Oskarshamn certifierat sju InfoPoints, och planerar för att ha tio när sommarsäsongen startar. Dessa kommer att erbjudas ett utökat utbud av broschyrer samt extra utbildningar för personalen för att kunna ge extra bra service till besökare.

Mats Johansson på Oskarshamns kommun

Det känns bra att den här utvecklingen nu genomförs och att turistinformationen sprids där våra turister befinner sig, digitalt förstärkt men också fysiskt på olika platser i Oskarshamn under högsäsongen.

Mats Johansson, förvaltningschef för Tillväxt- och näringslivskontoret på Oskarshamns kommun.

För mer information och frågor:

Johan Sjöstrand
Ansvarig för besöksnäringen
Attraktiva Oskarshamn AB
072-500 81 72
johan@oskarshamn.com

Mats Johansson
Förvaltningschef för Tillväxt- och näringslivskontoret
Oskarshamns kommun
0491-76 47 55
mats.johansson@oskarshamn.se