Nyheter

Ökad nöjdhet i medlemsenkät

Publicerad den 23 mars, 2021

Det är alltid roligt att lyfta fram positiv utveckling, men ännu roligare i dessa tider när pandemin tynger oss i både, sinne, ekonomi och aktiviteter. Varje år genomför vi på Attraktiva Oskarshamn vår medlemsenkät. Enkäten för 2020 blev något försenad, men när vi nu sammanställt den kan vi se ett antal tydliga tecken på en positivare syn på Oskarshamn bland våra medlemsföretag.

Som alla medlems/kundenkäter mäter vi hur nöjda man är med vårt arbete. Vi är givetvis väldigt stolta och glada att 95,95% svarar ”Bra/Mycket bra” på frågan hur man generellt bedömer vår verksamhet. Det är en avsevärd förbättring jämfört med 2017 då vi nådde 82,4% på samma fråga.

Då vårt arbete handlar om att göra Oskarshamn till en mer attraktiv plats att leva, bo och besöka, så är omdömet om platsen Oskarshamn ännu viktigare och än mer glädjande. Utfallet på dessa frågor kan ni se i bilden här nedan. De indikerar alla en tydligt mer positiv bild av hur det är att jobba och bo i Oskarshamn, men också en positivare bild av hur Oskarshamn är som plats att besöka och uppleva. Alla visar markanta förbättringar jämfört med 2017 när mätningarna startade.

Man kan spekulera om flera anledningar till dessa förbättringar, men det står helt klart att det här stärker oss oerhört i vårt framtida arbete med att skapa ett än mer attraktivt Oskarshamn.                                                     Ju mer vi kan jobba tillsammans – invånare, kommun och näringsliv – desto bättre kommer vi att lyckas fortsätta vår positiva utveckling.

Frågor Bra/Mycket bra
  2020201920182017
5a) Oskarshamn som helhet att bo och leva på94,59%92,20%92,30%86,70%
5b) Oskarshamn som plats att handla på 78,38%81,30%80,80%69,10%
5c) Oskarshamn som plats att besöka och uppleva87,84%81,30%78,90%69,10%
5d) Oskarshamn som plats att jobba på 95,95%93,80%96,20%89,70%

74 personer besvarade årets medlemsenkät. En fullständig sammanställning av resultatet finner ni här.

För mer information kontakta:

Magnus Franzén
VD Attraktiva Oskarshamn AB
072-254 11 16
magnus@oskarshamn.com

Johan Forneheim
Ordförande Attraktiva Oskarshamn ek. för.
070-516 74 30
johan.forneheim@haradssparbanken.se