Nyheter

Den positiva trenden fortsätter

Publicerad den 7 september, 2020

När HUI (Handelns utredningsinstitut) i dagarna presenterar sin statistik för helåret 2019 är det med glädje vi kan konstatera att detaljhandeln i Oskarshamn har ökat med nästan 60 miljoner från 2018.

Under lång tid har sällanköpshandeln i Oskarshamn legat på en ganska blygsam nivå vilket innebar att cirka 60 kronor av varje hundralapp som vi köper kläder, skor, elektronik, vitvaror m.m. stannade på hemmaplan. De senaste 5 årens ökningar innebär att summan nu är 70 kronor per hundralapp.

Den totala omsättningsökningen inom detaljhandeln i Oskarshamn är 4 % vilket är den största ökningen bland Kalmar läns kommuner. Den placerar Oskarshamn på topp 50-listan bland Sveriges kommuner när det gäller tillväxt inom handeln.

Handeln i Oskarshamn sysselsätter drygt 600 personer. Personalstatistiken för handeln presenteras först i december men omsättningsökningen pekar på att vi kommer mellan 2018-2019 ha en rejäl personalökning i handeln.

Med en genomtänkt och fungerande handelsstrategi skapas tillväxt bland annat genom att rätt typ av handel finns på rätt plats. Alla parter, politiker, tjänstemän, fastighetsägare, såväl som näringsidkare har engagerat sig i strategiprocessen som nu visar resultat.

”Utbudsbrist har länge varit anledningen till att Oskarshamnsborna valt att handla på andra platser men med de nya etableringar som skett de senaste åren ser vi nu tydligt att trenden har vänt. Vi kommer fortsätta att utveckla handelsstaden Oskarshamn med en sammanhållen externhandel och en levande, attraktiv stadskärna med folkliv, service, handel och arbetstillfällen som signalerar tillväxt och en gynnsam fastighetsmarknad.” – säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsen ordförande.

”Det är oerhört glädjande att vår samverkan kring handelns utveckling pekar på så goda resultat. För att handeln i Oskarshamn ska fortsätta att utvecklas och skapa tillväxt kommer vi fortsätta arbeta med att stärka utbudet men även att ha ett stort fokus på trivsel och trygghet i centrumhandeln. HUI:s positiva siffror ger oss råg-i-ryggen för ett fortsatt samarbete med Attraktiva Oskarshamn, Oskarshamns kommun, fastighetsägare och andra intressenter” – säger P-O Ohlsson, ordförande i Handel Oskarshamn.

För mer information kontakta:
Mattias Lago, Platsutvecklare handel, Attraktiva Oskarshamn AB 076-878 54 20
P-O Ohlsson, Ordförande Handel Oskarshamn 070 512 05 17
Andreas Erlandsson, Kommunstyrelsens ordförande, Oskarshamns kommun 0491-889 52